Thầy. Đỗ Nam Trung

20/08/2022 22 lượt xem

– Tốt nghiệp bằng xuất sắc tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

– 10 năm kinh nghiệm trong nghề và giảng dạy

– Giảng viên môn Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh bảo hiểm Đại học Kinh tế Quốc dân